Współczesne przemiany krajobrazu polskiej wsi

06-08 WRZEśNIA / 2017
Godzina rozpoczęcia:

00:03

Miejsce:

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. Narutowicza 88

Organizator:

Katedra Geografii Fizycznej UŁ oraz Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Kierownik:

dr Anna Majchrowska

Sekretarz:

dr Elżbieta Papińska

Tematyka:

Konferencja będzie poświęcona różnorodnym aspektom, głównie przyrodniczym i fizjonomicznym, współczesnych przemian krajobrazów wiejskich. Będzie miejscem prezentacji wyników badań naukowych i wymiany poglądów dotyczących, m.in.:

  • ekologicznych aspektów przekształceń struktury użytkowania gruntów,
  • związków przemian użytkowania ziemi z potencjałem siedliskowym,
  • odłogów we współczesnej przestrzeni rolniczej,
  • świadczeń środowiskowych krajobrazów wiejskich,
  • krajobrazowych aspektów rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich,
  • zmian fizjonomii krajobrazu wiejskiego,
  • wielofunkcyjności obszarów wiejskich.
Kontakt: Katedra Geografii Fizycznej UŁ
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel: 42 6655930, 42 6655938
e-mail: krajobraz.wsi@geo.uni.lodz.pl