Wzorce Rozwoju Lokalnego – Lokalna Polityka Przestrzenna

31 MARCA / 2017
Miejsce:

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. Narutowicza 88

Organizator:

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Sekretarz:

dr Marta Borowska-Stefańska, dr Katarzyna Leśniewska-Napierała, dr Szymon Wiśniewski

Tematyka:

Celem III edycji konferencji Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka przestrzenna jest wymiana doświadczeń w interdyscyplinarnym zespole naukowców i ekspertów w zakresie uwarunkowań, obecnych trendów, jak i możliwości rozwoju lokalnego w świetle założeń polityki przestrzennej na różnych szczeblach decyzyjnych. Sprawa rozwoju na poziomie lokalnym ma zdecydowanie kluczowe znaczenie w kreowaniu polityki przestrzennej. Dla jej sprawnego prowadzenia konieczne jest również integrowanie zagadnień z zakresu rozwoju gospodarczego, społecznego czy kulturowego.

Zadaniem konferencji jest pogłębienie zainicjowanej interdyscyplinarnej współpracy naukowców i ekspertów pod auspicjami Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim. Na gruncie prac konferencyjnych powstanie platforma oparta na sieci powiązań pomiędzy zaproszonymi naukowcami i ekspertami. Zapoczątkowane relacje mają stanowić również inspirację do wspólnych projektów badawczych zarówno pomiędzy przedstawicielami różnych środków naukowych, różnych dyscyplin naukowych oraz podejścia teoretycznego i praktycznego do problemów rozwoju lokalnego

: http://rllpp.geo.uni.lodz.pl/

Kontakt: osrodekbadawczy@geo.uni.lodz.pl