XII Konferencja Naukowa MASEP 2018, Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych

28-30 LISTOPADA / 2018
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź

Rewolucji 1905 r. nr 39

Organizator:

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ

Kierownik:

Kierownik Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ – dr hab. Maria M. Grzelak, prof. UŁ, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz

Sekretarz:

dr Bogusława Dobrowolska

Tematyka:

W dniach od 28 listopada do 30 listopada 2018 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się konferencja naukowa – Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych – MASEP 2018. Konferencja będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Najbliższa konferencja jest już dwunastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym z funkcjonowaniem gospodarek, aktywnością ekonomiczną oraz jakością życia ludności. Akcent tematyki XII Konferencji MASEP zostanie położony przede wszystkim na mikro- i makroekonomiczne skutki procesów integracji i globalizacji. Istotnym punktem wydarzenia będzie debata z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu oraz instytucji publicznych. Ponadto, dla młodych naukowców, doktorantów i asystentów, zostaną zorganizowane warsztaty metodyczne. Fakultatywnie, dla osób chętnych, będzie również możliwość skorzystania ze specjalistycznego szkolenia.

Wystąpienia będą prezentowane w języku polskim i angielskim.


Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na metodach ilościowych i ich aplikacji w badaniach społecznych i ekonomicznych. Główne obszary tematyczne to:

(1) Innowacyjność, (2) Rynek pracy, (3) Starzenie się ludności, (4) Gospodarka żywnościowa.

www.masep.uni.lodz.pl

Kontakt: masep@uni.lodz.pl