XIV Dni Arabskie. Społeczno-kulturalne aspekty polityki na Bliskim Wschodzie

25-26 KWIETNIA / 2017
Miejsce:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Składowa 43

Organizator:

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki WSMiP UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Marek Dziekan

Sekretarz:

dr Marta Woźniak-Bobińska

Tematyka:

Celem konferencji „XIV Dni Arabskie. Społeczno-kulturalne aspekty polityki na Bliskim Wschodzie” jest prezentacja kultury oraz problemów społeczno-politycznych świata arabsko-muzułmańskiego ze szczególnym naciskiem na współczesność. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana do przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych i społecznych ze wszystkich najważniejszych ośrodków w Polsce, gdzie prowadzone są badania dotyczące tego regionu. Organizatorzy zapraszają do udziału w obradach pracowników naukowych, doktorantów i studentów, przy czym nacisk położony jest na wystąpienia oraz integrację młodych adeptów nauki.

Kontakt: e-mail: martawozniak@uni.lodz.pl