XXI Międzynarodowa Konferencja: Etyka w życiu gospodarczym

11-12 MAJA / 2017
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

Organizator:

Katedra Metod Statystycznych UŁ, Katedra Ekonometrii UŁ oraz Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ

Kierownik:

prof. zw. dr hab. Czesław Domański

Sekretarz:

dr Kamil Kowalski, mgr Damian Bębnowski, mgr Damian Szymczak

Tematyka:

Wychodząc naprzeciw społecznej potrzebie refleksji na temat znaczenia etycznego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej podjęliśmy się organizacji kolejnej już XXI Międzynarodowej Konferencji „Etyka w życiu gospodarczym”, pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji arcybiskupa, metropolity krakowskiego prof. zw. dr hab. Marka Jędraszewskiego. Żywimy przekonanie, że w obliczu obecnych problemów stojących przed polską gospodarką, wszelkie działania mogące wpłynąć na kształtowanie świadomości etycznej uczestników życia gospodarczego nabierają szczególnej wagi.

XXI Międzynarodowa Konferencja "Etyka w życiu gospodarczym" - tematyka

Etyka a ekonomia, polityka gospodarcza, religia:

  • Dylematy etyczne w gospodarce współczesnej
  • Etyczne aspekty integracji europejskiej i globalizacji
  • Ewolucja instytucji ekonomicznych a przemiany w sferze wartości
  • Etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, ład korporacyjny
  • Korupcja jako problem etyczny i ekonomiczny. Korupcja w sektorze publicznym i prywatnym
  • Etyczny wymiar aktywności gospodarczej konsumentów. Odpowiedzialne inwestowanie
  • Odpowiedzialność pracodawców wobec rodzin pracowników
  • Etyczne aspekty polityki gospodarczej. Teoria ekonomii a praktyka gospodarcza
  • Etyka w społecznej nauce Kościoła, katolicyzm społeczny


Kontakt: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
90-214 Łódź

tel./fax 48 42 635 51 60 (w godz. 12:00-16:00)
tel. 48 42 635 50 58, 48 42 635 50 57
kom. 48 604 770 810

e-mail: etykawgospodarce@uni.lodz.pl