XXXIV Warsztaty z Geografii Turyzmu

20-22 WRZEśNIA / 2018
Miejsce:

Spała, Stacja Terenowo-Przyrodnicza UŁ

Wojciechowskiego 14

Organizator:

Zakład Geografii Turyzmu UŁ

Kierownik:

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ

Sekretarz:

dr Robert Wiluś

Tematyka:

Seminarium terenowe pt. „Warsztaty z geografii turyzmu” jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych skupiających grono naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Ogromne doświadczenia zebrane z organizacji ponad trzydziestu tego rodzaju spotkań naukowych, dokonywane w ostatnim okresie zmiany w programie kolejnych seminariów oraz przemyślenia z tym związane skłoniły organizatorów kolejnych już XXXIV „Warsztatów z geografii turyzmu” do próby powrotu do tradycji związanych z pierwszymi tego rodzaju spotkaniami. W bieżącym roku proponujemy, aby głównymi celami seminarium były tak jak od samego początku prezentacje:

► ukończonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki,
► wyników ukończonych ostatnio (lata 2016-2018) prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki
► tematów i założeń przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopień naukowy,
► dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką i jego wykorzystania w nauce i praktyce

Formuła programowa XXXIV Seminarium terenowego pt. „Warsztaty z geografii turyzmu” pozostaje otwarta także na inne wystąpienia nie związane z proponowanymi celami seminarium, ale nawiązujące do szeroko rozumianej turystyki, przygotowane i opracowane w ośrodkach naukowych nie prowadzących studiów na kierunkach Turystyka i Rekreacja czy Gospodarka Turystyczna, w których turystyka stanowi dodatkowy przedmiot badań.

Kontakt: 42 6354555, 6354550, robert.wilus@geo.uni.lodz.pl