Zróżnicowanie języka Internetu

20-21 KWIETNIA / 2017
Miejsce:

Wydział Filologiczny

Pomorska nr 171/173

Organizator:

Studenckie Koło Naukowe Neologów Je tchatche

Kierownik:

dr Andrzej Napieralski

Sekretarz:

Arkadiusz Lorenc

Tematyka:

C’est la communication qu’il faut retenir comme la fonction centrale de cet instrument qu’est la langue. To komunikację należy traktować jako najważniejszą funkcję języka

– to zdanie André Martinet doskonale wpasowuje się w dyskusję dotyczącą wpływu języka na Internet, i odwrotnie. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii coraz trudniej nam wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez Internetu – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, jest on we współczesnym skomputeryzowanym świecie głównie narzędziem komunikacji. Globalna sieć stała się miejscem wymiany zarówno informacji, jak i poglądów jej użytkowników. Każdego dnia wysyłamy maile, korzystamy z portali społecznościowych, uzyskujemy informacje i dzielimy się nimi z innymi poprzez komunikatory i komentarze na forach internetowych. Co więcej, korzystanie z Internetu przestaje być wyłącznie domeną młodych ludzi, a staje się coraz bardziej powszechne również w innych grupach wiekowych. Użytkownicy sieci tworzą swego rodzaju wspólnoty posługujące się specyficznym językiem. Zjawiska, które powstają dzięki temu środkowi komunikacji wywierają bezdyskusyjny wpływ na język jakim posługujemy się na co dzień, jest to jednak zagadnienie nieco zaniedbane obecnie przez lingwistów - nieformalne kody językowe nie cieszą się zainteresowaniem tradycyjnego językoznawstwa i mało jest rzetelnych opracowań na ich temat. Warto jednak podkreślić, że język Internetu stanowi szerokie i bogate pole badawcze, głównie ze względu na swoją dynamiczną ewolucję. Społeczne odmiany języka warte są badania, ponieważ składają się wraz z innymi subkodami języka ogólnego na jego pełny obraz. Co więcej, ze względu na zdobywanie coraz szerszego kręgu użytkowników, globalna sieć staje się ważnym narzędziem, ale też obiektem badawczym również dla współczesnego językoznawstwa. Celem konferencji jest dyskusja o językowych aspektach popularyzacji Internetu. Program podzielony został na 4 sesje podczas których analizować będziemy zróżnicowanie języka Internetu na kilku płaszczyznach:

  • portale społecznościowe oraz zjawiska językowe w nich obecne, np. upowszechnienie anglicyzmów – lajkować, subować, followersi, tweetować czy snapy to spolonizowane słowa pochodzące z języka angielskiego, których pojawienie się w języku polskim stało się możliwe dzięki coraz większej popularności portali i aplikacji takich jak Facebook, Tweeter czy Snapchat;
  • komentarze internautów oraz obecne w nich typy dyskursu takie jak hejt, trolling, hate speech czy zjawiska takie jak obecne na wielu forach humorystycznych przełamywanie tabu językowego;
  • język internetu i komunikacja, sociolekty oraz idiolekty w Internecie i ich wpływ na język, którym posługujemy się również poza siecią – w jaki sposób komunikacja przez Internet powoduje ewolucję języka ogólnego;
  • Internet a literatura – wpływ ewolucji języka Internetu na literaturę współczesną.

Analiza w ramach wymienionej problematyki może dawać także podstawę do dalszych badań na temat uniwersalnych cech języka internautów wobec języka ogólnego.

Język konferencji: francuski i angielski

Kontakt: colloque.internet.lodz@gmail.com