Kapituła Nagrody ogłasza nabór prac do IX edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Pozycje można zgłaszać od 13 marca do 12 maja 2023 r. To jedyna tego typu nagroda w Polsce, przyznawana naukowcom przez uczelnię. Jej laureat otrzyma od Uniwersytetu Łódzkiego 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy. 

Grafika ix edycji nagrody

Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2022 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca września 2023 r. Autor pozycji, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi w końcu listopada br. podczas uroczystej gali. 

Prace można zgłaszać od 13 marca do 12 maja 2023 r.  

  • pocztą na adres: Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź,
  • elektronicznie na e-mail: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl. 

Prosimy o przesłanie jednego egzemplarz książki wraz z: 

  1. pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej,
  2. zgodą autora na zgłoszenie pracy do konkursu, 
  3. oświadczeniem autora o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku,
  4. zgodą wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych do celów promocyjno-marketingowych.
     

Zasady naboru prac do konkursu wraz z załącznikami znajdują się w regulaminie konkursu

Prace, które wpływają na konkurs, są dowodem znakomitej kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość, oryginalność, nietuzinkową tematykę badań i formę prezentacji wyników. Ogromnie cieszymy się, że w ciągu tych kilku lat udało nam się pokazać, że polska humanistyka jest widoczną i wartościową częścią światowego dorobku. 

prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody

Finaliści VIII edycji konkursu i Kapituła NagrodyFinaliści VIII edycji konkursu i Kapituła Nagrody