Na Uniwersytecie Łódzkim wierzymy w humanistykę i jej wkład w życie społeczne, kształtowanie postaw, budowanie ram, ustalanie norm, w których poruszają się nie tylko humaniści, ale też przedstawiciele nauk ścisłych, liderzy opinii, obywatele - słowem: wszyscy my, którzy uczestniczymy w życiu społecznym. 

W ten sposób realizujemy misję pierwszego rektora Uniwersytetu Łódzkiego - Tadeusza Kotarbińskiego. Żeby podkreślić rolę współczesnej humanistyki, ale i wpływ, jaki profesor na nią wywarł, w 2015 roku powołaliśmy do życia Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. To wyróżnienie rangi ogólnopolskiej i jednocześnie promocja badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki.  

Laureat jedynej tego rodzaju nagrody w Polsce otrzymuje 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy.