Sieci badawcze, tworzone w ramach konsorcjów, projektów partnerskich, wielostronnej współpracy naukowej, są istotnym narzędziem do rozwiązywania europejskich i globalnych wyzwań badawczych. Udział Uniwersytetu Łódzkiego w międzynarodowych sieciach umożliwia współpracę między wiodącymi partnerami naukowymi i przemysłowymi z krajów i regionów europejskich i pozaeuropejskich. 

CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure / European Research Infrastructure for Language Resources and Technology
Era-Net Smart Urban Futures - 3S RECIPE (Smart Shrinkage Solutions: fostering resilient cities in inner peripheries of Europe)
European Cooperation in Science and Technology (COST)
BiodivERsA: ENABLE Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych

dr hab. Piotr Pęzik - Wydział Filologiczny  

Uniwersytet Łódzki jest członkiem konsorcjum CLARIN-PL - polskiej części ogólnoeuropejskiej infrastruktury naukowej CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure, obejmującej cyfrowe archiwa tekstów oraz narzędzia do ich automatycznej analizy. 

CLARIN jest częścią Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Naukowej (ESFRI - European Roadmap for Research Infrastructures, European Strategy Forum on Research Infrastructures). Ma dostarczyć zaawansowane narzędzia badawcze w dziedzinie analizy tekstu i mowy dla szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych. 

Konsorcjum CLARIN-PL tworzą polskie uniwersytety i instytuty badawcze, w których powstają repozytoria tekstów pisanych i mówionych w języku polskim oraz tekstów równoległych w innych językach. Celem konsorcjum jest wypełnienie braków w obszarze przystosowania technologii językowych dla języka polskiego, umożliwienie dostępu do bogatych zasobów w języku polskim, widocznych z dowolnego punktu w Europie, zachęcenie do prowadzenia badań z uwzględnieniem polskojęzycznych materiałów oraz promocja języka i kultury Polski w Europie i na świecie. 

W ramach projektu powstają programy, które pomocne będą m.in. w ustalaniu autorstwa tekstów anonimowych, określaniu profilu psychologicznego autora, automatycznym streszczaniu, wydobywaniu z tekstów wiedzy i informacji, badaniu powiązań w biznesie, polityce i nauce. 

Więcej na stronie.

prof. Jakub Kronenberg, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny 

BiodivERsA  to sieć współpracujących ze sobą organizacji finansujących naukę, utworzona w celu promowania ogólnoeuropejskich badań poświęconych ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonemu zarządzaniu bioróżnorodnością. Sieć realizuje ten cel poprzez organizowanie konkursów na międzynarodowe projekty badawcze.

Projekt realizowany w ramach sieci BiodivERsA: ENABLE. Enabling green-blue infrastructure in complex social-ecological regions - system solutions to wicked problems/Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych.

Więcej na stronie.

prof. Szymon Marcińczak - Wydział Nauk Geograficznych 

Era-Net Smart Urban Futures - 3S RECIPE (Smart Shrinkage Solutions: fostering resilient cities in inner peripheries of Europe) „Inteligentne rozwiązania dla procesu kurczenia się miast: wspieranie rozwoju miast na wewnętrznych peryferiach Europy”.  

Projekt jest realizowany w ramach sieci badawczej JPI Urban Europe. Międzynarodowy zespół (naukowcy z Francji, Holandii, Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Polski) bada, w jaki sposób odwrócić działanie wielorakich czynników ekonomicznych i społecznych, tak by z kurczących się miast uczynić zrównoważone, przyjazne mieszkańcom i prężne gospodarczo ośrodki miejskie.   

Więcej na stronie.

European Cooperation in Science and Technology (COST) jest organizacją finansującą tworzenie sieci badawczych, zwanych COST Actions. Sieci te oferują otwartą przestrzeń dla współpracy między naukowcami z całej Europy (i spoza niej), a tym samym dają impuls do rozwoju badań i innowacji. Poniżej umieszczamy listę projektów w ich oryginalnym brzmieniu wraz z nazwiskami zaangażowanych w nie naukowców UŁ. 

 

Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside  (CA17140) 
Grant Holder Scientific Representative: Professor Barbara Klajnert-Maculewicz (Management Committee Chair), Faculty of Biology and Environmental Protection 
 
Status at  Cost Action: Main Proposer / Grant Holder


 

Public Value Capture of Increasing Property Values (CA17125) 
Professor Sylwia Kaczmarek, Faculty of Geographical Sciences 
 
Status at  Cost Action: Management Committee Substitute


 

Constitution-making and deliberative democracy (CA17135) 
PhD Anna Michalak, Faculty of Law and Administration 
 
Status at  Cost Action: Management Committee Substitute


 

From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy (CA16121) 
Professor Izabela Warwas, Faculty of Economy and Sociology 
 
Status at  Cost Action: Management Committee Substitute


 

Gender and health impacts of policies extending working life in western countries  (IS1409) 
MC Member: Professor Izabela Warwas, Faculty of Economy and Sociology 
 
MC Substitute: Professor Piotr Szukalski, Faculty of Economy and Sociology 
 
Status at  Cost Action: Management Committee Member

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności