Nagrody Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla studentek WZ UŁ

Z przyjemnością informujemy, że studentki Wydziału Zarządzania UŁ, Marianna Machnikowska oraz Maria Świderek, zostały nagrodzone za swoje prace dyplomowe przez najstarszą i największą organizację zawodową księgowych w Polsce.

W 55. edycji Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości:

  • nagrodę I stopnia w kategorii prac licencjackich otrzymała Marianna Machnikowska za pracę pt. „Automatyzacja, robotyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji w księgowości na przykładzie firmy SSC Accounting” (promotor: dr Marcin Michalak),
  • wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymała mgr Maria Świderek za pracę pt. „Aktywa biologiczne w sprawozdaniach finansowych ukraińskich spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie” (promotor: dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ).
     

Obie prace zostały napisane w Katedrze Rachunkowości WZ UŁ. Nagrodzonym i promotorom gratulujemy!

Pełna lista nagród i nagrodzonych jest dostępna na stronie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Redakcja: Wydział Zarządzania UŁ