Współpraca naukowa jest realizowana w Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. UŁ bierze udział w tworzeniu sieci badawczych, co wpływa na rozwój działań naukowych podejmowanych w partnerstwie z innymi jednostkami.

Jesteśmy w pierwszej dziesiątce polskich uczelni realizujących największą liczbę projektów w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020. Nasi naukowcy efektywnie wykorzystują również możliwości, które zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz jednostki związane z ministerstwem.

Należymy do: 

 • European University Association EUA 
 • Alliance of Universities for Democracy (AUDEM)
 • INTER-University Dubrovnik
 • Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 
 • Association of European Schools of Planning (AESOP)
 • COPERNICUS-CAMPUS University Alliance for Sustainability

Działamy także  w ramach europejskich sieci uniwersytetów: 

 • Grupo Compostela de Universidades
 • European Universities Continuing Education Network (EUCEN)
 • Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee)
 • Scientific Information for Policy Support in Europe (SINAPSE)
 • Akademicka Sieć dla Europy Środkowej i Wschodniej (ANforCEE)

 

PROJEKTY REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY

Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ jest partnerem w międzynarodowym konsorcjum realizującym grant z Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA) został rozstrzygnięty w konkursie Regional integration in South East Asia and its consequences for Europe.

Konsorcjum tworzy w sumie 13 podmiotów. Jego liderem jest Francuska Szkoła Dalekiego Wschodu (Ecole Francaise d’Extreme-Orient), a pozostałymi członkami, obok Uniwersytetu Łódzkiego, europejskie i azjatyckie uniwersytety i instytucje badawcze takie jak: Cambridge University, Oslo University, Hamburg University, Wyższy Instytut Nauk Społecznych w Portugalii, Uniwersytet Studiów Orientalnych w Neapolu, Chiang Mai University (Tajlandia), Center for Strategic and International Studies (Indonezja), Malaya University (Filipiny), Mandalay University (Myanmar), Akademia Nauk Społecznych w Wietnamie. Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zajmują się szeroko rozumianą problematyką Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Konsorcjum otrzymało na realizację projektu 2,5 mln euro (w tym 120 tys. euro dla Uniwersytetu Łódzkirgo). Prace badawcze w projekcie potrwają 36 miesięcy.

Podstawowym problemem badawczym, jaki zostanie podjęty w projekcie jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Azja Południowo-Wschodnia ma się przekształcić w strategiczny region dla Unii Europejskiej? Jakie są zagrożenia, problemy i szanse wynikające ze współpracy z tym dynamicznie rozwijającym się obszarem?
 

Więcej informacji znajduje sie na stronie CRISEA. 

projekt

Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA)

partnerzy

École française d’Extrême-Orient (EFEO), The University of Hamburg, The University of Naples L’Orientale, The University of Oslo, The Institute of Social and Political Sciences - Universidade de Lisboa, The University of Cambridge, The University of Cambridge (Indonesia), The University of Malaya (Malaysia), The University of Chiang Mai (Thailand), Vietnam Academy of Social Sciences, Ateneo de Manila University (Philippines), The University of Mandalay. 

kierownik

Kierownik projektu w UŁ – dr Tomasz Kamiński
Katedra Studiów Azjatyckich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science (CONCISE) to projekt finansowany ze środków UE (H2020 – SwafS, nr 824537). Zrzesza partnerów z pięciu krajów: Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Polski oraz Słowacji.

Celem projektu jest  dostarczanie jakościowej wiedzy pozyskanej w ramach konsultacji obywatelskich na temat środków/kanałów mediów, dzięki którym obywatele UE zdobywają wiedzę związaną z nauką oraz jak ta wiedza wpływa na ich przekonania, opinie i percepcje.

projekt

Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science - Horyzont 2020 (H2020 – SwafS, nr 824537)

partnerzy

Universitat de València, Observa Science in Society, Trnava University, FyG Consultores, Danmar Computers, The Institute of Social Sciences of the University of Lisbon, Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), Studies Centre on Science, Communication and Society - Universitat Pompeu Fabra

kierownik projektu w UŁ

prof. Izabela Warwas, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Projekt zakłada przekład z języka oryginału, gruntowne opracowanie naukowe oraz publikacje źródła historycznego o fundamentalnym znaczeniu dla światowej humanistyki, dotychczas niepublikowanego w języku polskim. Efektem projektu będzie książka, która ukaże się nakładem polskiego wydawnictwa akademickiego o wysokiej randze naukowej, w ramach serii o charakterze międzynarodowym, a także elektroniczna publikacja w Internecie. Źródło zawiera informacje ważne dla historii Polski. Publikacja będzie użyteczna dla przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków, filologów, paleoslawistów, kodykologów, archeologów, historyków sztuki.


To pierwszy projekt międzyobszarowy realizowany przez Centrum Ceraneum UŁ. Projekt łączy nauki humanistyczne i nauki ścisłe. 

projekt

Latopis nowogrodzki pierwszy – przekład na język polski i opracowanie naukowe najstarszego zabytku historii Nowogrodu Wielkiego - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2. (nr projektu: 22H16036884)

partnerzy w UŁ

dr hab. Ivan Petrov (Katedra Filologii Słowiańskiej), Dr Bartosz Zieliński (Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej), Mgr Jan Morawicki (Katedra Filologii Słowiańskiej)

kierownik projektu 

dr Zofia Brzozowska (Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny)

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. Anety Pawłowskiej, organizują wspólne wydarzenia we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademią Muzyczną w Łodzi, Uniwersytetami III wieku, Muzeum Miasta Łodzi oraz specjalistami z miejskich i wojewódzkich instytucji kultury.       

Wiecej o projekcie zjaduje się na stronie biura prasowego UŁ.       

                              

projekt

„Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Trzecia Misja Uczelni”; nr projektu POWR.03.01.00-00-T141/18.

partnerzy

Muzeum Miasta Łodzi

kierownik projektu 

prof dr hab. Aneta Pawłowska, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Projekt podejmuje zagadnienie, które jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Do tej pory nie było istotnych działań skoncentrowanych na wypracowaniu metod przeciwdziałania i reakcji na zagrożenia terrorystyczne możliwe w centrach handlowych.
Mall-CBRN to międzynarodowy projekt, którego celem jest analiza zagrożeń CBRNe w centrach handlowych, identyfikacja najbardziej prawdopodobnych scenariuszy ataków z wykorzystaniem czynników CBRNE oraz przygotowanie zestawu rekomendacji, jak i przeprowadzenie serii dopasowanych szkoleń dla pracowników (ochrony oraz pracowników wyższego szczebla). Dodatkowo projekt skupia się na bezpieczeństwie żywności w łańcuchu dostaw i dystrybucji.

Projekt jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy Internal Security Fund – POLICE

projekt

Creation of CBRNE protection system for large area shopping malls - Mall-CBRN    (ISFP-2018-AG-CT/ISFP-2018-AG-CT-PROTECT)  

partnerzy

Uniwersytet Łódzki (Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska) – koordynator projektu, ATRIUM Promenada, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, International Security and Emergency Management Institute (Słowacja), National Institute of Aerospace Technology (Hiszpania), Hellenberg International  (Finlandia), Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

kierownik projektu 

dr hab. Michał Bijak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Projekt HoloZcaan to nowy projekt, finansowany w programu H2020, w który zaangażowany jest Uniwersytet Łódzki. Projekt ma na celu opracowanie nowatorskiego narzędzia dla podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem (policja, pracownicy pomocy humanitarnej, menedżerowie ds. zarzadzania klęskami żywiołowymi jak i zarządzania kryzysowego, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne czy infrastrukturę krytyczną), w dziedzinie autonomicznego wykrywania i zdolności reagowania. 

Projekt zwiększy możliwości wykrywania i pomiaru (środowiskowego i wydychanego) bioaerozolu, czynników CBRN (czynniki chemiczne, biologiczne lub radiacyjne) poprzez opracowanie automatycznego i przenośnego systemu wykrywania umożliwiającego automatyczną klasyfikacje patogenów i cząstek. HoloZcan opracuje nowatorską mikroskopową, holograficzną technologię szybkiego i ekonomicznego obrazowania do badania przesiewowego potencjalnych zagrożeń biologicznych i nieznanych, potencjalnie niebezpiecznych substancji, w połączeniu z metodami sztucznej inteligencji. 


Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie www.HoloZcan.com oraz na profilach Twitter i LinkedIn


 

WSPÓŁPRACUJ Z UŁ

Jeżeli szukasz możliwości współpracy naukowej z Uniwersytetem Łódzkim, skontaktuj się  z Centrum Nauki UŁ, Centrum Transferu Technologii UŁ lub bezpośrednio z naszymi naukowcami.

Więcej informacji na temat harmonogramu konkursów w 2021 roku i ich typów znajdziesz na stronie NCN.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności