Droga zawodowa Tomasa Davulisa rozpoczęła się w Wilnie, gdzie w 1998 roku ukończył Uniwersytet Wileński. Przed studiami doktoranckimi w Wilnie studiował na Uniwersytecie Alberta i Ludwika we Fryburgu w Niemczech, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem summa cum laude, zdobywając tytuł Legum Magister. W dalszej karierze kierował się ideą umiędzynarodowienia oraz promocją integracji europejskiej w dziedzinie prawa. Jako prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego odpowiadał za współpracę i wymianę międzynarodową. W tym czasie znacznie zacieśniły się więzi Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego z innymi uniwersytetami europejskimi. Zaowocowały licznymi inicjatywami, takimi jak ośrodki prawa obcego, letnie uczelnie z zakresu prawa. Po objęciu funkcji dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego w 2012 roku prof. Davulis pozostał silnym zwolennikiem międzynarodowej współpracy akademickiej, proponując szereg dwustronnych i wielostronnych inicjatyw: projekty naukowe, warsztaty i konferencje, sieci doktoranckie obejmujące uczelnie z Polski (Uniwersytet Łódzki), Niemiec (Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem), Francji (Uniwersytet Paris Nanterre).

Profesor Davulis jest uznanym ekspertem prawa pracy zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jego działalność naukowa i pokrewna koncentrowały się na prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym, rynku pracy, zbiorowych stosunkach pracy, równości, prawach społecznych. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji (m.in. monografii, podręczników z zakresu prawa pracy, komentarzy do Kodeksu Pracy Republiki Litewskiej). Posiada ponad dwudziestotrzyletnie doświadczenie w nauczaniu na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Był wykładowcą wizytującym w wielu instytucjach w całej Europie. Prowadził seminaria z zakresu prawa pracy dla europejskich i litewskich sędziów, adwokatów i innych praktyków. Regularnie uczestniczy w konferencjach i jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu zagranicznych czasopism prawniczych.

W swojej karierze prof. Davulis był aktywnie zaangażowany w przygotowanie nowego ustawodawstwa na Litwie. Był członkiem wielu grup roboczych zajmujących się promowaniem wymiaru sprawiedliwości, prawa pracy, praw socjalnych i prawa o niedyskryminacji. W szczególności był przewodniczącym grupy roboczej do spraw przygotowania nowego modelu społecznego dla Litwy (pakiet legislacyjny, w tym nowy Kodeks pracy, został przyjęty przez Sejm w 2016 roku). Obecne międzynarodowe zaangażowanie prof. Davulisa obejmuje członkostwo w sieci niezależnych ekspertów prawnych Komisji Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych, równości kobiet i mężczyzn oraz członkostwo w Europejskiej Sieci Prawa Pracy (ekspert krajowy i członek rady naukowej).

Profesor Davulis zajmuje różne stanowiska w takich organach zawodowych, jak: Litewskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego (prezes), Litewskie Towarzystwo Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (wiceprezes), Centrum Analiz Strategicznych STRATA Rządu Republiki Litewskiej (prezes zarządu) oraz Stowarzyszenie Prawników Litewskich (członek zarządu, były prezes).

Za imponującą działalność i osiągnięcia prof. Davulis został wyróżniony nagrodami. W 2018 roku otrzymał tytuł Chevalier dans l’Ordre des Palmes od Rządu Republiki Francuskiej. W 2015 roku dostał wyróżnienie od Litewskiej Konfederacji Biznesu (Nagroda Lidera) oraz Forum Inwestorów (Nagroda za Najlepsze Rozwiązanie Biznesowe).
Profesor Davulis zna pięć języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i polski (na poziomie komunikacyjnym).

Od wielu lat prof. Davulis współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego współpraca między wydziałami została zacieśniona. W 2014 roku, m.in. z inicjatywy prof. Davulisa, powstała International Network of Doctoral Studies in Law, powołana przez wydziały prawa Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem i Uniwersytetu Paris Nanterre. Sieć stanowi międzynarodową platformę poświęconą tworzeniu i rozwijaniu wszelkich możliwych działań w zakresie organizacji studiów doktoranckich. Jej misją jest wspieranie i rozwijanie międzynarodowej współpracy między doktorantami, ich opiekunami i uczelniami partnerskimi, promowanie i podnoszenie jakości studiów doktoranckich w zakresie prawa. W ramach sieci odbywają się coroczne seminaria doktoranckie organizowane rotacyjnie przez uczelnie partnerskie. W czasie seminariów doktoranci uczelni partnerskich prezentują wyniki prowadzonych badań, które są następnie dyskutowane przez uczestników (doktorantów i opiekunów). Ponadto Uniwersytet Wileński rokrocznie organizuje konferencje naukowe dla doktorantów i młodych naukowców, w której uczestniczą również doktoranci z uczelni partnerskich, nominowani przez te uczelnie. Referaty przedstawiane podczas konferencji są publikowane na stronie internetowej sieci. Przygotowaniem do publikacji zajmuje się Uniwersytet Wileński. W ciągu ostatnich siedmiu lat w seminariach i konferencjach wzięło udział kilkudziesięciu doktorantów i młodych doktorów z Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Davulis wspiera szeroko rozumianą wymianę akademicką między wydziałami prawa Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego co roku wykładają na Uniwersytecie Wileńskim w ramach programu Erasmus+. Dzięki wsparciu Dziekana Uniwersytetu Wileńskiego organizowane są wspólne konferencje i publikacje. Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego są zapraszani do recenzowania prac doktorskich przygotowywanych na Uniwersytecie Wileńskim. Co roku odbywają się międzynarodowe seminaria studenckie poświęcone bieżącym problemom dotyczącym praw człowieka i praworządności na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym organizowane przez Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Kolonii, Uniwersytet w Pécs, Uniwersytet Kenyaty w Nairobi i Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie. 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. Davulis w znacznym stopniu przyczynił się do bliskiej współpracy akademickiej między Uniwersytetem Wileńskim a Uniwersytetem Łódzkim. Jest on niewątpliwie ambasadorem naszej Alma Mater i w pełni zasługuje na otrzymanie Medalu Universitatis Lodziensis Amico.


Oprac. dr Izabela Skomerska
 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności