prof. dr hab. Barbara Bogołębska

Profil

Pełnione funkcje:

  • funkcja kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
  • funkcja kierownika Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
  • funkcja kierownika niestacjonarnych studiów - dziennikarstwo i komunikacja społeczna (pierwszego i drugiego stopnia) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.