dr hab. Piotr Gryglewski

Profil

Pełnione funkcje:

  • funkcja dyrektora Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Jednostka:

Katedra Historii Architektury (Wydział Filozoficzno-Historyczny)

Stanowisko: profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora