PROFIL PRACOWNIKA: Adam Cygankiewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- realizacja badań naukowych

- prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami I i II stopnia

- koordynacja zajęć dydaktycznych

- członek Komisji d/s Promocji Wydziału BiOŚ

- realizacja bieżących zakupów

- przygotowanie dokumentacji przetargowej

BIOGRAM

Uniwersytet Łódzki jest moją Alma Mater. W trakcie studiów magisterskich dzięki programowi Socrates/Erasmus miałem możliwość odbycia semestralnego stażu naukowego w Laboratory for Molecular Pharmacology Uniwersytetu w Kopenhadze kierowanego przez prof. Thue W. Schwartza. Po rozpoczęciu studiów doktoranckich pod nieocenioną opieką i mentorstwem prof. Wandy M. Krajewskiej kontynuowałem współpracę z Danią przebywając na kolejnym stażu trwającym 14 miesięcy. Od 2008 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Cytobiochemii.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na procesie transformacji nowotworowej komórek. Drugim równie ważnym tematem jest analiza regulacji aktywności komórek przez siedmio-transmembranowe recptory (7TM) oddziałujące z białkami G (GPCR).

ZAINTERESOWANIA

Czas którego nie poświęcam na pogłębianie wiedzy, przygotowywanie nowych zajęć lub doskonalenie już tych prowadzonych, poświęcam na czytanie, podróże te bliższe i dalsze lub gry zarówno te komputerowe jak i planszówki.

OSIĄGNIĘCIA

- stypendium programu Socrates/Erasmus półroczny pobyt w Laboratory for Molecular Pharmacology Uniwersytetu w Kopenhadze

- stypendium FEBS na udział w 2 tygodniowym kursie: From functional genomics to molecular proteomics.Basic Techniques of gene analysis. Practical and lecture course, Yerevan, Armenia

- nagroda zespołowa Rektora UŁ za cykl publikacji "Mechanizmy transformacji nowotworowej i ich znaczenie w strategach terapeutycznych" 2014

- nagroda indywidualna Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne

KONTAKT I DYŻURY

obecnie niedostępny - praca zdalna: 42-635-52-99

tel: 501-045-753