PROFIL PRACOWNIKA: Agata Kłosińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w Zakładzie Prawa Daninowego, Zobowiązań i Procedur Podatkowych.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne (wykłady oraz ćwiczenia) z zakresu prawa finansowego oraz prawa podatkowego.

Prowadzę badania naukowe w szczególności w zakresie materialnego prawa podatkowego oraz postępowania podatkowego.

BIOGRAM

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawę doktorską z zakresu prawa podatkowego pt. „Szacowanie podstawy opodatkowania” obroniła w roku 2018.

Adwokat. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym.

Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Bolońskim oraz uczestniczka stażu w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie.

Posługuje się językiem angielskim oraz włoskim.

Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.

ZAINTERESOWANIA

Prowadzę badania naukowe w szczególności w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz postępowania podatkowego.

Przedmiotem mojej rozprawy podatkowej była procedura szacowania podstawy opodatkowania uregulowana w Ordynacji podatkowej.

KONTAKT I DYŻURY