PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Soszyńska-Maj

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem entomologiem i pleobiologiem.

Prowadzę wykłady, ćwiczenia i seminaria ze studentami wszystkich lat głównie na kierunku Biologia i Ochrona Środowiska, m.in.: Zoologia bezkręgowców, Entomologia, Ekologia zwierząt lądowych, Biologia zwierząt z elementami zoogeografia, Paleobiologia, Ochrona przyrody w mieście.

Moja praca naukowa koncentruje się obecnie głównie na zagadnieniach z zakresu ewolucji i taksonomii kopalnych muchówek (Diptera) i wojsiłek (Mecoptera) w ramach grantów NCN oraz IDUB, jak również na temat zimą aktywnych bezkręgowców.

Inne: Przewodnicząca Komitetu Naukowego International Palaeoentomogical Society, Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Członki Zarządu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.


KONTAKT I DYŻURY

Stefana Banacha 12/16 (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii) pokój: 513 90-232 Łódź