PROFIL PRACOWNIKA: Alicja Nowicka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Organizowanie procesu inwentaryzacji rzeczowych składnikowy majątku UŁ oraz weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych (wyjaśnianie, sporządzanie protokołów).
  • Protokoły zdawczo - odbiorcze związane ze zmianą struktury w UŁ oraz zmian na stanowiskach kierowniczych - osób odpowiedzialnych za majątek Działu/ Zakładu/Katedry/Instytutu.
  • Likwidacje składników majątku w Uniwersytecie Łódzkim - przeprowadzanie instruktażu dotyczącego likwidacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w UŁ, nadzór i weryfikacja dokumentów związanych z procesem likwidacji rzeczowych składnikowy majątku UŁ .


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-43-17

Narutowicza 68 90-136 Łódź