PROFIL PRACOWNIKA: Andrzej Doniecki

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ


Prowadzę zajęcia obligatoryjne z wychowania fizycznego- pływanie oraz sekcję pływacką i narciarską KU AZS UŁ.


BIOGRAM

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach- kierunek nauczycielski.

Trenerem pływania- byłym zawodnikiem. Prowadzę sekcję pływacką Klubu Uczelnianego AZS UŁ.

Instruktorem narciarstwa zjazdowego PZN.

Ratownikiem WOPR, sternikiem jachtowym.

ZAINTERESOWANIA

Sport, rekreacja, motoryzacja, podróże.

OSIĄGNIECIA

Wielokrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora UŁ za dydaktykę oraz sukcesy sportowe sekcji pływackiej AZS UŁ, której jestem trenerem.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat SWFiS UŁ: 42-665-51-89

Styrska 5 91-403 Łódź

Dyżury

czwartek: 10:00-11:00