PROFIL PRACOWNIKA: Anna Górska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Inwentaryzacja zasobów bibliotecznych.

KONTAKT I DYŻURY

Sekcja Inwentarza BUŁ, pokój nr. M6: 42-635-60-26