PROFIL PRACOWNIKA: Anna Kruś

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Samodzielny referent naukowo-techniczny w Sekretariacie KGPHiSR

BIOGRAM

2007-2010 Studia I stopnia w Katedrze Dydaktyki Geografii

2010-2012 Studia uzupełniające magisterskie w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych

2012-2019 Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (obrona 24.09.2019 r.)

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

- geografia społeczno-ekonomiczna

- geografia polityczna

- geografia religii

- problematyka mniejszości religijnych województwa łódzkiego

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat KGPHiSR: 42-635-45-90