PROFIL PRACOWNIKA: Anna Szymczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Informatyki.

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim i angielskim;
 • koordynacja przedmiotów: Narzędzia komunikacji elektronicznej oraz Technologia informatyczna w przedsiębiorstwie;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu);
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-50-12

Matejki 22/26 (Kierownik Katedry Informatyki, Kierownik Zakładu) pokój: 148 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 16:45-17:45
piątek: 14:45-15:45
sobota: 13:30-14:30 29.10.2022; 12.11.2022; 17.12.2022