PROFIL PRACOWNIKA: Anna Tomza-Tulejska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  1. Pracownik naukowo- dydaktyczny.

Zadania: prowadzenie zajęć dydaktycznych z Argumentacji prawniczej; prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z zakresu polityki prawa oraz filozofii prawa, a także logiki; badania własne, przygotowywanie grantów, udział w konferencjach, przygotowywanie monografii, artykułów; przygotowywanie publikacji do recenzowanych czasopism naukowych; aktywne uczestnictwo w seminariach naukowych, realizacja badań w celu rozwoju naukowego.

Realizacja obowiązków organizacyjnych, w tym związanych z członkostwem w organach kolegialnych Uczelni lub Wydziału, ZNP UŁ, współorganizacja konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, jak również pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, przygotowywanie sprawdzań i raportów z działalności naukowej Katedry oraz wykonywanie obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego. Opieka merytoryczna nad studentami Koła Logików WPiA UŁ.

BIOGRAM

Dr nauk prawnych. Studia na kierunku WPiA UŁ ukończyła w 2005 r. W latach 2006-2007 pracowała w Izbie Gospodarczej NSA. W latach 2008-2012 pracowała w Zespole Radców Prawnych UŁ. Studia doktoranckie ukończyła z wyróżnieniem. W roku 2012 otrzymała nagrodę MNiSW za osiągnięcia w nauce.

W latach 2008-2012 była sekretarzem Komisji Pojednawczej UŁ, członkiem Zespołu Legislacyjnego UŁ.

W latach 2020-2023 członek Rektorskiej Komisji Wyborczej UŁ oraz członek Komisji Antymobbingowej UŁ.

Od 2017 opiekun naukowy Koła Logików WPiA UŁ.

Aktualnie zatrudniona w Katedrze Polityki Prawa UŁ.KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-46-24

Dyżury

czwartek: 12:00-13:00 21.09. Dyżur odbędzie się w godz. 13-14.