PROFIL PRACOWNIKA: Beata Gambrych-Naze

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

KONTAKT I DYŻURY

Uniwersytecka 3 (Centrum Nauki) pokój: 101-105, 109-110, 405, 409 90-136 Łódź