PROFIL PRACOWNIKA: Dagmara Skurpel

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzone przedmioty: Ekonomika transportu, Logistyka dystrybucji, Wyzwania logistycznej obsługi klienta, Certyfikacja CE, Branżowe systemy zarządzania jakością.

BIOGRAM

Ukończyłam studia na kierunku Logistyka oraz Finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania UŁ, następnie rozpoczęłam na tym samym wydziale studia doktoranckie i pod kierunkiem prof. K. Iwińskiej- Knop popełniłam rozprawę doktorską dotyczącą roli logistyki w kreowaniu wartości dla klienta w handlu elektronicznym. Na wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ pracuję od listopada 2017 roku.

ZAINTERESOWANIA

Zawodowo interesuję się logistyką z sferze dystrybucji, szczególnie e-commerce. Prywatnie jestem miłośniczką szybkich samochodów, kocham góry i strzelanie.

KONTAKT I DYŻURY