PROFIL PRACOWNIKA: Dariusz Leśnikowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Dramatu i Teatru UŁ. Dyscypliny: nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ.

BIOGRAM

Urodzony w 1959 roku w Częstochowie. Adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Teatrolog, krytyk sztuki. Absolwent kulturoznawstwa i archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Staże i stypendia zagraniczne w University of North London i University of Reading (Wielka Brytania). Autor licznych tekstów poświęconych teatrowi oraz sztuce współczesnej (książki: Czytanie sztuki: postawy – interpretacje, Łódź 2006; Czytanie sztuki: postawy – interpretacje. Dekada druga, Łódź 2016). Organizator i kurator wielu wystaw plastycznych - lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Od 1978 roku aktor, a od 1980 Kierownik Artystyczny Teatru „Pstrąg-Grupa’80”. Reżyser, autor bądź współautor scenariuszy, scenografii, oprawy muzycznej większości jego kreacji. Występy w Polsce, na Litwie, we Włoszech, we Francji, w Belgii, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

ZAINTERESOWANIA

teatr alternatywny

w tym teatr polityczny, teatr feministyczny

polska i obca sztuka współczesna

w tym grafika warsztatowa

OSIĄGNIĘCIA

Autor licznych tekstów poświęconych teatrowi oraz sztuce współczesnej (książki: Czytanie sztuki: postawy – interpretacje, Łódź 2006; Czytanie sztuki: postawy – interpretacje. Dekada druga, Łódź 2016). Organizator i kurator wielu wystaw plastycznych - lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Od 1978 roku aktor, a od 1980 Kierownik Artystyczny Teatru „Pstrąg-Grupa’80”. Reżyser, autor bądź współautor scenariuszy, scenografii, oprawy muzycznej większości jego kreacji. Występy w Polsce, na Litwie, we Włoszech, we Francji, w Belgii, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Juror Konkursu na Małą Formę Graficzną dla studentów ASP w Łodzi 2006-2020

Juror Międzynarodowego Biennale Grafiki w Łodzi 2016, 2018

Juror w głównym Konkursie im. Władysława Strzemińskiego dla Studentów ASP w Łodzi – Sztuki Piękne 2018-2022

Juror Międzynarodowego Triennale „Małe Formy Grafiki Polska – Łódź 2020”

Członek Rady Programowej Międzynarodowego Triennale Tkaniny Łódź 2019

Juror Międzynarodowego Triennale „Małe Formy Grafiki Polska – Łódź 2020”

Członek komisji Wydziału Kultury UMŁ ds. Pracowni artystycznych

Członek Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (od 2021)

Członek Rady Muzeum Miasta Łodzi (od 2022)

- Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015)

- Medal Złoty „Za Długoletnią Służbę” przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)

- Medal: Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2013)

- Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (2007)

- Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna stopnia trzeciego (2006)

- Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa stopnia pierwszego (2004)


KONTAKT I DYŻURY

tel: 694-060-858

Pomorska 171/173 (Katedra Dramatu i Teatru) pokój: 3.30 90-236 Łódź

Dyżury

wtorek: 09:00-10:00 p. 3.30
czwartek: 16:00-17:00 p. 3.30