PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Urbaniak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa finansowego

2. prowadzenie badań naukowych z zakresu prawa finansowego

BIOGRAM

Ukończyła studia prawnicze oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim, z wynikiem bardzo dobrym. Doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UŁ w latach 2014-2022. Od października 2014 r. do lutego 2019 r. współpracownik wiodących kancelarii podatkowych w Łodzi. W dniu 1 czerwca 2022 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną: "Normatywne ukształtowanie systemu dochodów i wydatków samorządu terytorialnego jako czynnik kreujący zadłużenie". Od czerwca 2022 r. zatrudniona na stanowisku Dyrektora Zespołu Kontroli Podatkowej i Postępowania Podatkowego w jednej z czołowych łódzkich kancelarii adwokackich.

ZAINTERESOWANIA

Prawo finansów publicznych, malarstwo XVI wieku, historia (II wojna światowa).

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 (Sekretariat) pokój: 3.69 90-232 Łódź