PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Wojtasik

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prace z zakresu prowadzenia bibliografii dorobku naukowego pracowników WFiIS UŁ

a) wprowadzeni dorobku naukowego pracowników Wydziału do uniwersyteckiego programu bibliograficznego Expertus,

b) przystosowanie opisów bibliograficznych z lat 2017-2019 w PBN 2.0 do wymogów ustawy 2.0.

c) nadzór nad danymi bibliograficznymi potrzebnymi do ewaluacji jakości działalności naukowej Wydziału w 2022 roku.

2. Prace z zakresu działalności Biblioteki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

a) praca przy obsłudze czytelnika w przypadku nieobecności w pracy bibliotekarza.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 149/153 (Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej) pokój: 205-206 90-236 Łódź