PROFIL PRACOWNIKA: Grażyna Zarzycka

O mojej pracy

Profesor uczelni - Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Wydział Filologiczny

 

prof. UŁ, dr hab. - pracownik naukowo dydaktyczny - jak wszyscy na tym stanowisku angażuję się w prowadzenie badań naukowych, prowadzę także zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów I i II stopnia, przede wszystkim na kierunku na kierunku Filologia polska, w większości na specjalizacji Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego/Drugiego.

 

Biografia

Jestem zatrudniona w UŁ od 1985 r, początkowo jako wykładowczyni języka polskiego jako obcego (JPJO) w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, a od 2006 r. na Wydziale Filologicznym UŁ. W latach 1993-1997 byłam stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej w USA: przez cztery lata pracowałam jako jako profesor wizytujący w De Paul University w Chicago, prowadząc lektoraty z języka polskiego, a także szereg zajęć o charakterze kulturowym . Doktorat otrzymałam w 1998 roku za pracę na temat komunikacji interkulturowej w grupie studentów zagranicznych uczących się języka polskiego, a stopień doktora habilitowanego w 2007 roku za rozprawę na temat dyskursu prasowego o cudzoziemcach. Czuję się przede wszystkim glottodydaktyczką: podczas swojej pracy zawodowej angażowałam się w wiele krajowych i międzynarodowych projektów związanych z nauczaniem i testowaniem języka polskiego jako obcego. Od wielu lat należę do Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego (w latach 2008-2012 byłam prezeską Zarządu Stowarzyszenia). W latach 2008-2014 byłam dyrektorką Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Od 2015 r. jestem członkinią Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a od 2004 do 2015 r. byłam w zespole tworzącym podstawy państwowej certyfikacji znajomości JPJO. Od 2012 r. jestem członkinią Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Jestem redaktorką naczelną punktowanego czasopisma naukowego "Acta Universitatis Lodzienis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" . Współpracuję z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej jako ekspertka, recenzując wnioski grantowe. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na polonistyce UŁ; są to m.in. konwersatoria glottodydaktyczne, zajęcia z lingwistyki kulturowej, seminaria magisterskie i doktorskie.

Osiągnięcia

Moje osiągnięcia naukowe są wymienione na stronie: klsik.lodz.pl/zarzycka.html. Za najważniejsze uznaję dwie monografie: "Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski", Łódź, 2000, opublikowaną jako 11 tom "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców"(http://hdl.handle.net/11089/1239) oraz "Dyskurs prasowy o cudzoziemcach. Na podstawie tekstów o łódzkiej Wieży Babel i osobach czarnoskórych", Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006. Pierwsza książka była jedną z najwcześniejszych krajowych monografii o problematyce interkulturowej, a pewne zagadnienia poruszone w drugiej książce, jak np. nazywanie i obrazowanie osób czarnoskórych, są nadal wyjątkowo aktualne. Do często cytowanych moich artykułów należą te, w których omawiane są zagadnienia lingwakulturowe. Nieźle poradziłam sobie podczas czteroletniego pobytu akademickiego w USA, więc też mogę to uznać za swój sukces. Dodam tu jeszcze występowanie w roli redaktorki naczelnej czasopisma "Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców", które - jak się wydaje - z roku na rok wzmacnia swoja pozycję naukową.

Zainteresowania

W kręgu moich głównych zainteresowań naukowych wymieniłabym różnorodne zagadnienia związane z nauczaniem, uczeniem się i przyswajaniem języka polskiego jako obcego. Wśród moich publikacji jest także wiele prac z zakresu lingwistyki kulturowej, komunikacji interkulturowej oraz analizy dyskursu. Uwielbiam czytać (nie tylko rozprawy językoznawcze) - nie wyobrażam sobie ani jednego dnia bez książki. Hobbystycznie maluję (m.in. w technice akwereli i gwaszu).

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności