Profil pracownika: Hanna Zalewska-Jura

O mojej pracy

Profesor uczelni - Zakład Hellenistyki i Religioznawstwa, Wydział Filologiczny

1. Moja praca naukowa dotyczy przede wszystkim starożytnej literatury greckiej oraz teorii przekładu tekstów starożytnych.

2. Działalność dydaktyczna w pełni koresponduje z zainteresowaniami badawczymi. Najczęściej prowadzę zajęcia z Literatury greckiej okresu archaicznego, Teorii przekładu tekstów starożytnych, praktyczne zajęcia językowe w zakresie starogreckiego i łacińskiego.

Biografia

Studia w Uniwersytecie Łódzkim podjęte w 1980 r. ukończyłam w maju 1985 r. na podstawie pracy magisterskiej Nurt moralizatorski w archaicznej liryce greckiej. Hezjod
i Teognis
napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Anny M. Komornickiej. Uzyskany dyplom z wyróżnieniem oraz Medal za chlubne studia pozwoliły mi z powodzeniem startować w konkursie na asystenta-stażystę w Katedrze Filologii Klasycznej i podjąć pracę w macierzystej jednostce w październiku 1985 r. W r. 1992 uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Wątki i elementy mityczne w epigramach Antologii Palatyńskiej. Rozszerzona wersja dysertacji wydana została nakładem „Ossolineum” w 1998 r. Podstawą mojego kolokwium habilitacyjnego w roku 2007 stała się monografia W rytmie sikinnis. Studium nad warstwą aluzji i podtekstów w greckim dramacie satyrowym, która ukazała się w 2006 r. nakładem Wydawnictwa UŁ.

Osiągnięcia

Dwukrotnie uzyskałam Indywidualną Nagrodę JM Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze, Złotą Odznakę UŁ, Brązowy Krzyż Zasługi oraz Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę.

W latach 2008-2010 pełniłam funkcję Kierownika Zakładu Literatury Greckiej i Kultury Śródziemnomorskiej KFK. W październiku 2009 r. nominowana zostałam na Kierownika Katedry Filologii Klasycznej. Stanowisko to piastowałam do października 2012. Od 2012 r. do września 2020 ponownie kierowałam Zakładem Literatury Greckiej i Kultury Śródziemnomorskiej, późniejszym Zakładem Hellenistyki i Religioznawstwa

Zainteresowania

Moje zainteresowania badawcze oscylują wokół literatury greckiej:

1. epiki i liryki epoki archaicznej,

2. dramatu satyrowego epoki klasycznej i aleksandryjskiej,

3. epigramu greckiego,

4. poezji wczesno bizantyńskiej,

5. teorii przekładu testów starożytnych.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności