PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Górniak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Pracownik naukowo-dydaktyczny

2. Prowadzone przedmioty: Analiza danych TSL, Logistyka regionalna i decyzje przestrzenne, Logistyka zaopatrzenia, Planowanie jakości wyrobu, Transport miejski i regionalny, a także Seminaria licencjackie oraz magisterskie

3. Menadżer praktyk ds. sektora logistycznego

4. Współpraca z biznesem

5. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego LOGIN

BIOGRAM

Dr Joanna Górniak w 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. W 2011 roku obroniła pracę magisterską na kierunku Gospodarka Przestrzenna na specjalności Modelowanie i Prognozowanie Regionalne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, uzyskując tytuł magistra. Ponadto w roku 2012 ukończyła studia licencjackie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku Logistyka na specjalności Eurologistyka. Od 1.10.2015 r. jest pracownikiem Katedry Logistyki i Innowacji (od 1.11 2018 r. na stanowisku Adiunkta).Dr Joanna Górniak bierze czynny udział w projektach badawczych, seminariach oraz konferencjach naukowych krajowych, jak i międzynarodowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomiki transportu, logistyki miejskiej, metod ilościowych, a także ekonomii współdzielenia w logistyce.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-37

Rewolucji 1905 r. 37/39 pokój: F-121 90-214 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 16:00-17:30 Konsultacje odbywają się stacjonarnie (F-121) oraz online za pomocą platformy MS Teams. W przypadku konsultacji online, proszę o wcześniejszą wiadomość mailową z taką informacją. Link do zespołu konsultacji na MS Teams: tiny.pl/dm6q5.