PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Mietlińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich obowiązków należą:

  • inwentaryzacja i zarządzanie kolekcjami będącymi pod opieką Muzeum Osteologicznego Katedry Antropologii UŁ;
  • zarządzanie pomieszczeniami przeznaczonymi do przechowywania i wstępnego opracowania materiałów szkieletowych w Katedrze Antropologii, także w zakresie wykorzystania tych pomieszczeń do przechowywania zbiorów udostępnianych przez instytucje zewnętrzne;
  • pomoc organizacyjna i merytoryczna w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych wykorzystujących kolekcje szkieletowe Katedry Antropologii;
  • udział w opracowaniu materiałów naukowych pochodzących z badań i współudział w przygotowywaniu publikacji naukowych.


KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 (Katedra Antropologii) pokój: 153 90-237 Łodź