PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Pietrzak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Obsługa Czytelników:

- rejestracja, aktualizacja i aktywacja kont bibliotecznych,

- wypożyczanie publikacji i przyjmowanie zwrotów książek,

- udzielanie informacji o zasadach korzystania ze zbiorów BUŁ.

2. Opieka nad księgozbiorem podręcznym Czytelni Głównej BUŁ.

3. Obsługa książkomatu BUŁ.

4. Przyjmowanie i rozliczanie należności za usługi i materiały biblioteczne.

5. Obsługa sklepu UŁ z pamiątkami.

KONTAKT I DYŻURY