PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Rudzka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1.Przygotowanie szkła laboratoryjnego do celów naukowych i dydaktycznych

2.Sterylizacja materiału zakaźnego

3. Dbałość o porządek na salach dydaktycznych Instytutu

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-58

Banacha 12/16 (tel. 635 44 97) pokój: A-255 90-237 Łodź