PROFIL PRACOWNIKA: Karolina Adamiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Organizacja i wspieranie realizacji procesów mobilnościowych studentów przyjeżdżających na UŁ na krótkoterminowe pobyty w ramach programów Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107 oraz umów bilateralnych.

2. Koordynacja i wspieranie realizacji programu Erasmus+ KA107 w tym procesów związanych z realizacją mobilności dydaktycznych, administracyjnych oraz studenckich.

3. Organizacja i wspieranie realizacji stypendiów językowych dedykowanych studentom UŁ m.in. Josai Central European Scholarship Program (Japonia), nauka języka chińskiego w uczelni Tianjin University of Science and Technology

4.Współpraca z organizacjami studenckimi; ESN (Erasmus Student Network, IAESTE The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-47-90

e-mail: karolina.adamiak@uni.lodz.pl

Uniwersytecka 3 pokój: 7 90-136 Łódź