PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Cębrzyńska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obsługa administracyjna studentów na kierunkach studiów:

- twórcze pisanie

- produkcja teatralna i organizacja widowisk

- filologia rosyjska, I i II stopnia

- filologia germańska, I i II stopnia

- studia polsko-niemieckie

- filologia słowiańska, I i II stopnia

Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów, studentów ww. kierunków.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 3.53 90-236 Łódź