PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Kalska-Sochacka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nadzór nad prawidłową realizacją zadań, w szczególności związanych z:

- przygotowaniem wniosków na projekty badawcze/stypendialne/stażowe/wyjazdowe/wdrożeniowe/aplikacyjne finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych

- nawiązywaniem współpracy z innymi jednostkami krajowymi oraz zagranicznymi

-obsługą konferencji UŁ i konferencji, szkoleń podmiotów zewnętrznych

-obsługą finansową projektów

-pracami uczelnianej Komisji ds. stopni naukowych i Komisji ds. bioetyki badań naukowych

BIOGRAM

od 1 września 2020 dyrektor Centrum Nauki

KONTAKT I DYŻURY