PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Riley

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ


Dyrektor International Hub na Uniwersytecie Łódzkim, który stanowi punkt kontaktowy dla międzynarodowych naukowców i zapewnia wsparcie podczas ich pobytu na uczelni. Na co dzień skupia się na wspieraniu procesów zmierzających do większego umiędzynarodowienia UŁ.

W UNIC https://www.uni.lodz.pl/en/unic pełni rolę kierownika projektu na UŁ, odgrywając wiodącą rolę w sprawnym zarządzaniu, monitorowaniu i wdrażaniu projektów UNIC oraz wspólnych działań na poziomie lokalnym.

E: katarzyna.riley@uni.lodz.pl

KONTAKT I DYŻURY

tel: 507-218-343

Uniwersytecka 3 (International Hub) pokój: 310 90-136 Łódź