PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Krakowiak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W ramach mojego stanowiska pracy prowadzę działalność naukową i dydaktyczną.

Prowadzone zajęcia: ćwiczenia z historii opieki i wychowania, historii oświaty i wychowania, podstawy animacji społeczno-kulturalnej i podstawy komunikacji interpersonalnej.

Udział w grantach naukowych, od 2018 r. jestem członkiem interdyscyplinarnego projektu "Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905-1918", finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


BIOGRAM

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, studia magisterskie: pedagogika - edukacja przez sztukę, 2014 r.
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, studia magisterskie: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 2013 r.
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, grudzień 2022 r.

Zatrudnienie w UŁ:

  • Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Zakład Historii Oświaty, październik 2015 r.

Członkostwa:

  • członek zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego w ramach Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, od 2017 r.
  • członek zespołu Koordynatorów Współpracy z Pracodawcami Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, od 2018 r.

ORCID:

0000-0001-5724-301X

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii oświaty i wychowania oraz myśli pedagogicznej. W dysertacji doktorskiej podejmuję tematykę edukacji młodzieży na początku XX w.

Autorka tekstów opublikowanych w czasopismach naukowych: "Przegląd Pedagogiczny", "Biuletyn Historii Wychowania", "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne", "Wychowanie w Rodzinie", "Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne".

KONTAKT I DYŻURY

Pokój 106B: 42-665-50-58

Dyżury

poniedziałek: 15:00-16:30 Dyżury w sesji letniej r. akad. 2022/2023 odbywają się on-line za pośrednictwem platformy MS Teams. Proszę o wcześniejszy kontakt: malgorzata.krakowiak@now.uni.lodz.pl