PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Kubczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wykonywanie analiz biofizycznych związanych z zastosowaniem polimerów jako nośników materiału genetycznego (zeta size, zeta potencjał, CD, badania spektrofluorymetryczne, elektroforeza żelowa). Analiza efektywności dostarczania materiału genetycznego do komórek (mikroskopia konfokalna, cytometria przepływowa, analiza luminometryczna, RT-PCR). Ocena toksyczności polimerów i ich kompleksów na poziomie komórkowym. Wykonawca projektu Beethoven Life 1 "Novel tyrosine modified nanoparticles for pulmonary nucleic acid therapy - synthesis, toxicological analysis and biological/theapeutic assessment". Kierownik projektu Preludium 19 "Polimery polietylenoiminowe modyfikowane tyrozyną jako potencjalne nośniki siRNA w synergistycznej immunoterapii nowotworu".

BIOGRAM

Absolwentka studiów II stopnia na kierunku biologia, spec. biochemia i biologia molekularna. Doktorantka w Katedrze Biofizyki Ogólnej, UŁ. Prowadzi pracę nad zastosowaniem polimerów polietylenoiminowych, modyfikowanych tyrozyną jako nośników kwasów nukleinowych, w szczególności w terapii nowotworu płuc.

ZAINTERESOWANIA

Wpływ stosowania kwasów nukleinowych w kompleksie z nanocząstkami na odpowiedź immunologiczną.

OSIĄGNIĘCIA

Beneficjentka konkursu Preludium 19 "Polimery polietylenoiminowe modyfikowane tyrozyną jako potencjalne nośniki siRNA w synergistycznej immunoterapii nowotworu" - kierownik projektu.

KONTAKT I DYŻURY