PROFIL PRACOWNIKA: Marlena Borowiecka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- nadzorowanie i rozliczanie sprzątania w budynku

- nadzorowanie działalności najemców – dokumentacja do umów i aneksów, rozliczanie zużycia mediów (faktury)

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych, druki OT, zmiany miejsca użytkowania, inwentaryzacje

- nadzorowanie stanu wyposażenia pomieszczeń działu

- obsługa korespondencji na wydziale

- obsługa Rady Wydziału

- prowadzenie magazynu wydziałowego

- zbieranie informacji od jednostek wydziału o zapotrzebowaniach na artykuły biurowe

- nadzorowanie wyposażenia apteczek wydziałowych

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-28

Matejki 22/26 (Dział Administracji i Komunikacji Sekcja gospodarcza Ip. pok. 108) pokój: 108a 90-237 Łódź