PROFIL PRACOWNIKA: Mateusz Budziarek

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Asystent w Zakładzie Międzynarodowego Obrotu Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UŁ

BIOGRAM

Ukończyłem jednolite, stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2014). Począwszy od trzeciego roku studiów jestem związany z Katedrą Prawa Cywilnego, gdzie nieustannie powiększałem swój zasób wiedzy w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego. Obecnie pełnię funkcję asystenta w Zakładzie Międzynarodowego Obrotu Cywilnego.

Począwszy od dnia 5 lipca 2018 roku jestem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

ZAINTERESOWANIA

Do zakresu moich zainteresowań należy przede wszystkim szeroko pojęte prawo cywilne, w tym w szczególności prawo papierów wartościowych, prawo prywatne międzynarodowe oraz prawo kontraktowe. Ponadto w ramach czynności zawodowych, zajmuje się także prawem gospodarczym i handlowym.

KONTAKT I DYŻURY