PROFIL PRACOWNIKA: Michał Juraniec

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dydaktyka

Prowadzę zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, wykłady, seminaria oraz pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Biologia oraz Biotechnologia, a także w ramach programu Erasmus. Jestem opiekunem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich.

Badania naukowe

Prowadzę badania nad wpływem stresu abiotycznego na wzrost i rozwój roślin wykorzystując do tego celu naturalną oraz indukowaną zmienność genetyczną u gatunku modelowego Arabidopsis thaliana. Aktualnie moim głównym tematem badań jest wpływ stresu solnego na regulację podziałów komórkowych.

BIOGRAM

Zatrudnienie

Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekofizjologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Adiunkt, 2015 – do teraz

Université libre de Bruxelles, Laboratoire de Physiologie et de Génétique Moléculaire des Plantes, Faculté des Sciences, Postdoc, 2011 – 2014

Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Fizjologii Roślin, Zam. Wydział Biotechnologii, Adiunkt, 2009 – 2011

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR-PIB), Radzików, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, Inżynier, Asystent, 2003 – 2009

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Wersal, Laboratoire de Biologie Cellulaire, Doktorant, 2003 – 2006

Wykształcenie

Doktor Nauk Biologicznych, 2008, Uniwersytet Łódzki & Université Paris-Sud XI (joint supervision)

Magister Biologii, 2002, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ZAINTERESOWANIA

  • Wzrost i rozwój roślin w warunkach stresowych
  • Biologia komórki
  • Regulacja cyklu komórkowego
  • Biotechnologia roslin

OSIĄGNIĘCIA

Indywidualne stypendium Belgijskiego Narodowego Funduszu Badań Naukowych FNRS (2012 – 2013)

Nagroda dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin za ukończenie przewodu doktorskiego z wyróżnieniem (2009)

Indywidualne stypendium rządu francuskiego na realizację polsko-francuskiej pracy doktorskiej (2003 – 2006)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-21

Banacha 12/16 (Katedra Ekofizjologii Roślin - WBiOŚ budynek A) pokój: 136 90-237 Łodź