PROFIL PRACOWNIKA: Mirosław Leszka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzę zajęcia z zakresu historii powszechnej średniowiecza oraz dziejów Bizancjum i Bułgarii

BIOGRAM

30.06. 1987, Uniwersytet Łódzki, Magister

14.12.1995, Uniwersytet Łódzki, Doktorat

19.02. 2004 habilitacja (historia średniowieczna, historiaBizancjum)

15.09. 2006 profesor nadzwyczajny

22.01.2016 tytuł profesora

01.2018 Profesor zwyczajny

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii Byzantina Lodziensia

Współwydawca czasopisma "Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Center for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe"

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze:

  • związki bizantyńsko–bułgarskie VII–XII w.
  • dzieje państwowości bułgarskiej VII–XI w.
  • uzurpacje w okresie wczesno– i średniobizantyńskim
  • arystokracja wojskowa w II połowie V w.
  • cesarzowe w okresie wczesno– i średniobizantyńskim
  • Konstantynopol w okresie wczesno– i średnionobizantyńskim

OSIĄGNIECIA

Nagrody

Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe:

I stopnia w latach 2013, 2018, 2020

II stopnia w latach 2000, 2005, 2014, 2015, 2016, 2019

Odznaczenie - Złoty Wiek cara Symeona – Ministerstwo Kultury Bułgarii, 2017

Projekty badawcze

Konstantynopol–Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV–pocz. VII w. (NN108 2693 33) – kierownik projektu

Polska i Europa w średniowieczuprzemiany strukturalne (NN 108 3731 34) – wykonawca

Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje–osadnictwo–dziedzictwo kulturowe, (0604/NPRH3/H12/82/2014) – wykonawca

Państwo bułgarskie w latach 927-969. Epoka cara Piotra I Pobożnego 2014/14/M/HS3/00758 kierownik projektu

Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiejNCN DEC-2016/23/B/HS3/01891wykonawca

NCN, DEC-2018/31/B/HS3/03038: Wschodniorzymskie elity wojskowe od Teodozjusza II do Anastazjusza I (408-518). Studium społeczno-polityczne, kierownik projektu

KONTAKT I DYŻURY

tel: 604-246-588

Dyżury

wtorek: 12:00-13:30 gab. 42, Instytut Historii