PROFIL PRACOWNIKA: Monika Kopytowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Językoznawca, wykładowca akademicki, badacz komunikacji, także w mediach społecznościowych.
  • Redaktor naczelny czasopisma "Lodz Papers in Pragmatics"
  • Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+ i innych programów mobilnościowych na Wydziale Filologicznym

BIOGRAM

Adiunkt w Zakładzie Pragmatyki Uniwersytetu Łódzkiego, językoznawca, badacz komunikacji w jej wymiarze instytucjonalnym, interpersonalnym i międzykulturowym. Autorka licznych publikacji z zakresu analizy dyskursu mediów, terroryzmu oraz tożsamości w kontekście konfliktu. Profesor wizytujący na University of Nairobi (2011-12) oraz egzaminator zewnętrzny tamże (2012-14). Laureatka prestiżowego stypendium (2011) Departamentu Stanu USA dla edukatorów medialnych (SUSI). W latach 2012-2013 odbyła staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie w Lancaster (Wielka Brytania), a w roku 2019 na University of Central Oklahoma (USA). Redaktor naczelny czasopisma Lodz Papers in Pragmatics (Mouton de Gruyter). Autorka licznych publikacji z zakresu analizy dyskursu i pragmatyki. W latach 2015-2017 koordynator polskiej części projektu C.O.N.T.A.C.T. współrealizowanego przez uniwersytety i organizacje pozarządowe z dziesięciu krajów Unii Europejskiej, którego celem była analiza internetowej mowy nienawiści oraz szereg działań edukacyjnych mających jej przeciwdziałać. Aktualnie koordynator projektu „Otwarta Łódź” mającego na celu integrację cudzoziemców na rynku pracy oraz szkolenie grup „pierwszego kontaktu”, tj. policji, straży miejskiej i urzędników.<o:p style="background-color: initial;"></o:p>

ZAINTERESOWANIA

  • media w kontekście tożsamości, konfliktu i terroryzmu
  • dyskurs mediów społecznościowych
  • mowa nienawiści
  • komunikacja międzykulturowa
  • dziennikarstwo informacyjne w teorii i w praktyce

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Instytut Anglistyki) pokój: 4.36 90-236 Łódź