PROFIL PRACOWNIKA: Monika Nowak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • przygotowanie prób do analiz chromatograficznych (GC/MS i LC/MS/MS)
  • analizy chromatograficzne (GC/MS i LC/MS/MS)
  • prowadzenie hodowli bakterii i grzybów strzępkowych
  • prowadzenie kolekcji szczepów KMPiB
  • pomoc techniczna w pracy eksperymentalnej prowadzonej w KMPiB
  • nadzór nad aparaturą i laboratoriami (w tym pracowniami chromatograficznymi)
  • opracowywanie dokumentacji BHP
  • prowadzenie ewidencji odczynników

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-60

Banacha 12/16 (Kierownik) pokój: 4.20 90-237 Łodź