PROFIL PRACOWNIKA: Monika Tomczak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Obsługa studentów w zakresie ostatniego etapu studiów: organizacja egzaminów dyplomowych, sporządzanie protokołów, wydawanie dyplomów i suplementów

2. Kodowanie/weryfikacja/aktualizacja przedmiotów do cykli oraz punktów ECTS

3. Rejestracja na zajęcia opcjonalne

4. Obsługa administracyjna Komisji Dydaktyki Informatyki i Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

5. Mailing do studentów; archiwizacja dokumentacji studenckiej

6. Obsługa osób spoza UŁ prowadzących zajęcia na Wydziale w zakresie umów cywilno-prawnych

7. Obsługa systemów informatycznych obowiązujących na Uczelni

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-56-25

Pomorska 149/153 (Dziekanat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej) pokój: A-226 90-236 Łódź