PROFIL PRACOWNIKA: Monika Wojtczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność naukowo-badawcza

Realizacja zajęć dydaktycznych

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 46/48 (Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji) pokój: 202 91-408 Łódź