PROFIL PRACOWNIKA: Per Martin Olof Rundkvist

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Krótki życiorys naukowy:

Dr Martin Rundkvist urodził się w 1972 r. w Sztokholmie, dorastał w Szwecji i Stanach Zjednoczonych. W 1992 r. ukończył studia na podstawie pracy pt. „Svenska knoppringar, vulstringar och vulstförsedda ringsöljor” („Pierścienie brodawkowate i żeberkowate oraz żeberkowate zapinki pierścieniowate z terenu Szwecji”) na Uniwersytecie Sztokholmskim. Tam też w 2003 r. obronił pracę doktorską pt. „Barshalder”, t. 1–2 (zob. spis publikacji).
Od 1997 r. jest kierownikiem badań na licznych stanowiskach archeologicznych, m.in. w miejscach kultu z epoki brązu, miejscach pochowku, osad i pracowni rzemieślniczych z I w. n.e. Badał też relikty zamków średniowiecznych oraz wczesnonowożytnych konstrukcji portowych. W latach 1999–2018 redagował kwartalnik „Fornvännen”, zaś w latach 2012–2017 był wykładowcą na uniwersytetach: Karola Linneusza w Kalmarze oraz w Umeå i w Göteborgu.
Od stycznia 2020 r. pracuje na etacie badawczym w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa IA UŁ.

Zainteresowania naukowe:

Skandynawia w epoce brązu, epoce żelaza i średniowieczu; elitarne osadnictwo, obrządek pogrzebowy, kultura materialna, typologia, chronologia, gender, konwersje religijne, statystyki wielowymiarowe, badania z użyciem wykrywacza metali, stratygrafia, badania krajobrazu, osady bagienne, zamki, archeologia publiczna, blogging

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Członek Internationales Sachsensymposion
 • Honorowy pracownik naukowy na Uniwersytecie w Exeter w latach 2005–2008
 • Wizytujący pracownik naukowy na Uniwersytecie w Chester w latach 2008–2015
 • Skandynawski korespondent czasopisma „Antiquity” w latach 2006–2012
 • Laureat Srebrnego Medalu Królewskiej Szwedzkiej Akademii Literatury za osiągnięcia antykwaryczne w 2019 r.

Publikacje książkowe:

 • Barshalder 1. A cemetery in Grötlingbo and Fide parishes, Gotland, Sweden, c. AD 1-1100. Excavations and finds 1826-1971, Stockholm 2003
 • Barshalder 2. Studies of Late Iron Age Gotland. Stockholm 2003
 • Barshalder 3. Rojrhage in Grötlingbo. A multi-component Neolithic shore site on Gotland. Stockholm 2004 (współautorzy: C. Lindqvist & K. Thorsberg)
 • Mead-halls of the Eastern Geats. Elite Settle­ments and Political Geography AD 375-1000 in Ös­tergötland, Stockholm 2011
 • In the Landscape and Between Worlds. Bronze Age Deposition Sites Around Lakes Mälaren and Hjäl­maren in Sweden, Umeå 2015
 • At Home at the Castle. Lifestyles at the Medieval strong­holds of Östergötland, AD 1200–1530, Linköping 2019

Ważniejsze artykuły:

 • 2003. Snake brooches of south Scandinavia. Ørsnes types L1, L2, J and H3, [in:] Fler fynd I centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra, ed. B. Hårdh, Uppåkrastudier 9, Lund 2003, pp. 97–121
 • 2005. A Viking boat grave with amber gaming pieces excavated at Skamby, Östergötland, Sweden, “Medieval Archaeology” 52, 2008, pp. 69–102 (współautor: H. Williams)
 • 2010. Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia. Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the Early Viking Period, [in:] Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen. Nya materialstudier från Uppåkra, B. Hårdh, Uppåkrastudie 11, Lund 2010, pp. 127–199
 • 2012. The Secondary Use of Picture Stones on Gotland Prior to the First Stone Churches, With a Typology of Picture Stone Outline Shapes. Gotländskt Arkiv 2012, pp. 145–160
 • 2014. Geophysical investigations on the Viking Period platform mound at Aska in Hagebyhöga parish, Sweden. Martin Rundkvist. Archaeological Prospection 2014, pp. 131–138 (współautor: A. Viberg)
 • 2021. Noble shape, humble metals. Bronze and silver shield-head and snake-head rings of Roman era Scandinavia. Praehistorische Zeitschrift 96:2. Berlin. doi.org/10.1515/pz-2021-2020 [14 pp.]
 • 2022. Husby in Glanshammar: cloisonné production, Viking silver deposition and memorialisation. Martin Rundkvist & Florent Audy. Praehistorische Zeitschrift 97. Berlin. doi.org/10.1515/pz-2022-2016 [10 pp.]
 • In press 2023. Gold foil figures and human skulls in the royal hall: Aska in Hagebyhöga, Östergötland, Sweden. M. Rundkvist, A. Löfving, R. Gustavsson, J. Heimdahl & A. Viberg. Antiquity 97 (August 2023). Durham.

KONTAKT I DYŻURY